fbpx
Skip links

 

 

Настоящите Общи условия излагат условията за използване от Ваша страна на cafe-bg.com (наричан по-долу за краткост “Уебсайтът”).

Уебсайтът се управлява от КОФИ СЪРВИС ООД с ЕИК: BG160085294, наричан по-долу за краткост “оператор”. Ако е необходимо, можете да се свържете с нас, като използвате следните данни за контакт

Електронна поща: coffeservice@gmail.com

Телефон:+359 895 65 77 06

С използването на този уебсайт вие се съгласявате с настоящите правила и условия. Ако не сте съгласни, моля, не използвайте този уебсайт.

1. Да не използвате този уебсайт без съгласие

 

1.1. всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и съдържанието на този уебсайт принадлежат на оператора. Те са защитени от “Закона за авторското право” и всяко използване на съдържанието на уебсайта без съгласието на Оператора е нарушение на закона и може да доведе до гражданска, административна и наказателна отговорност.

 

1.2. в случай на копиране или възпроизвеждане на информация извън разрешения обхват и други нарушения на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Оператора, Операторът има право да претендира и за пълно обезщетение за всички претърпени преки и косвени вреди.

 

2. Ограничаване на отговорността

 

2.1 Въпреки че Операторът е предприел необходимите мерки, за да поддържа съдържанието на Уебсайта в актуално състояние, той не носи отговорност за действителната актуалност на съдържанието. Освен това Операторът не носи отговорност за преки или косвени вреди (включително пропуснати ползи), понесени от потребителя на Уебсайта при каквито и да било обстоятелства, свързани със съдържанието и достъпа до Уебсайта. Използвайки този Уебсайт, Потребителят поема всички рискове, свързани с него, включително всички рискове за оборудването, софтуера или потребителските данни на крайния потребител.

 

2.2 Доколкото съдържанието на този Уебсайт съдържа връзки към съдържание, намиращо се извън него, Потребителят приема факта, че Операторът няма контрол върху тях и не носи отговорност за последиците от активирането на връзки, водещи извън този Уебсайт.

Операторът не носи отговорност за злонамерени действия от страна на трети лица, на които Потребителят може да бъде подложен при използването на Уебсайта. Потребителите използват Уебсайта на свой собствен риск.

3. Регистрация на потребителя

 

3.1 Операторът си запазва правото да направи определено съдържание на Уебсайта достъпно само за потребители, които са регистрирали потребителски профил в Уебсайта. Всяко съответно съдържание, което е ограничено само за регистрирани потребители, винаги се обозначава по този начин от Оператора.

 

3.2. със създаването на потребителски профил потребителят се съгласява, че Операторът може да обработва личните данни на потребителя в съответствие с правилата на политиката за поверителност, публикувана на Уебсайта.

 

4. Използване на Уебсайта

 

4.1 Доколкото Операторът предлага на Потребителя възможност за качване на съдържание на Уебсайта, Потребителят се задължава по същия начин да не качва клеветническо, неприлично, обидно, порнографско или друго незаконно или несъответстващо на морала съдържание.

 

4.2 Потребителят трябва да използва Уебсайта добросъвестно, например като не предоставя съдържание на трети страни или не участва в злонамерена дейност, която може да повлияе на използването на Уебсайта като цяло.

 

5. Други

 

5.1 Операторът си запазва правото да променя настоящите Общи условия по свое усмотрение и ще публикува последните Общи условия на Уебсайта по всяко време.

 

5.2 По всички въпроси, които не са уредени в настоящите Общи условия, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Този уеб сайт използва бисквитки, за да подобри вашето изживяване.